Center Parcs Europe

Bij staat alles in het teken van het bieden van optimale serviceverlening aan de vakantieparken. Deze parken liggen verspreid door heel Europa. Momenteel heeft de groep in totaal maar liefst 315 locaties, in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal, Oostenrijk, Marokko en de Franse Antillen. Door de sterk competitieve aard van de sector en de doelstelling van de groep quaLogog Groupe Pierre&Vacances groei, acquisitie van branchegenoten en ontwikkeling van nieuwe locaties, is het belangrijk dat de ICT-dienstverlening van de groep flexibel en robuust mee kan groeien.

Door het samengaan van Pierre & Vacances en Center Parcs Europe halverwege 2010 diende de IT-infrastructuren van beide organisaties te worden geïntegreerd. Hierbij is gekozen om de huidige door Seven-Winds ingerichtte infrastructuur van Center Parcs door te trekken naar de rest van de groep. Deze verdubbeling van het aantal clients en gebruikers (ruim 6.000) moest gerealiseerd worden op een zo kort mogelijke termijn.

Er is besloten om het huidige ontwerp uit te breiden naar Windows 2008, Windows 7 en SCCM R3 en BPOS. Het is voor de groep van groot belang om te migreren naar een systeem dat de toekomstige ontwikkelingen en groei kan ondersteunen. Daarbij diende in het bijzonder rekening te worden gehouden met de verschillen tussen de diverse landen en het duurzaamheidsbeleid van de groep. Hiertoe was vooral de inzet en opzet van Windows 7, BPOS en SCCM R3 van groot belang.

Het ontwerp en de testfases hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden en zijn succesvol afgerond. De tweede helft van 2011 zal in het teken staan van de grootschalige migratie naar het nieuwe gedeelde platform van Groupe Pierre & Vacances Center Parcs.