Havelaar & Van Stolk

Voor Havelaar & Van Stolk heeft Seven-Winds het gehele traject van Beheer en Monitoring op zich genomen en een nieuwe infrastructuur neergezet. Door de snelle groei van het bedrijf was de zwaar overbelaste server niet meer toereikend om nieuwe gebruikers toe te voegen en dreigde hij uit te vallen door overbelasting.

De groei van een bedrijf moet natuurlijk niet afhangen van de capaciteiten van een server; die server moet altijd klaar zijn om de groei te faciliteren. Het bedrijf was tot nog toe bezig geweest met reactief IT-beheer; problemen werden opgelost op het moment dat ze ontstonden. Door de groei van het bedrijf was dit echter niet meer vol te houden.NL217_vrbqNBQS_Logo_Havelaar_Stolk

Samen met Seven-Winds is toen begonnen aan de inventarisatie van het probleem, het ontwerp van de nieuwe omgeving en het maken van een plan van aanpak. De werkzaamheden moesten zoveel mogelijk buiten kantoortijden plaatsvinden om de werkzaamheden van Havelaar & Van Stolk zo min mogelijk te storen.

Dat is gelukt, en inmiddels werken ze bij Havelaar & Van Stolk met een nieuwe infrastructuur die betrouwbaar is en meegroeit met de organisatie. Ze beschikken nu ook over een nieuw ingerichte serverruimte. De efficiëntie is met sprongen vooruit gegaan, de uptime is toegenomen en het aantal storingen is drastisch verminderd.

Na de migratie heeft Havelaar & Van Stolk het IT-beheer volledig aan Seven-Winds uitbesteed. Zaken als overbelaste servers behoren daardoor definitief tot het verleden. Voor meer informatie over deze case kunt u terecht op de officiele Microsoft website.