Nutricia Nederland BV

Bij Nutricia Nederland BV was de e-mail- en servermigratie al gestart toen Seven-Winds betrokken werd bij het proces. Nutricia had een omgeving met Windows NT 4 voor de servers en Windows 2000 bij de gebruikers en zocht naar beheersbaarheid van de omgeving bij de implementatie. Er was al begonnen met een nieuw domein, waar een aantal servers al onderdeel van maakte, maar de overige servers moesten ook nog worden gemigreerd. Daarbij kwam ook nog dat van de huidige 1.500 gebruikersaccounts naar schatting de helft niet meer in gebruik was. Bovendien zat er extra tijdsdruk achter; alles moest af zijn voor de verhuizing van Nutricia naar haar nieuwe kantoorpand.Nutricia

Daarnaast was er ook de e-mailmigratie. Deze migratie was eveneens gestart voor de komst van Seven-Winds en moest worden afgerond voordat de andere migraties konden beginnen. Ook moest de applicatieset (de verzameling applicaties die op de werkplekken wordt geïnstalleerd) nog worden bepaald, waarna deze op maat gemaakt konden worden voor de eindgebruikers. Deze ‘packages’ zorgen ervoor dat de software daarna als hapklare pakketjes bij de gebruikers kan worden geïnstalleerd. De volledige installatietijd van een werkplek zonder applicaties bedroeg 20 minuten en inclusief applicaties was dit 45 minuten tot een uur.

De nieuwe omgeving werd ontworpen op basis van Microsoft XP SP2 en standaard voorzien van Office 2007, inclusief OneNote en Communicator 2007. Om optimaal aan te sluiten op de gebruikersomgeving werd het desktopdesign in verschillende ‘smaken’ opgesplitst met behulp van policies, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), task sequences en een delegation model voor de rechten. Dit werd aangeboden met behulp van Active Directory-groepen. Anders gezegd, verschillende groepen gebruikers kregen verschillende applicaties op de desktop. Alleen datgene wat de gebruiker nodig had/recht op had, werd geïnstalleerd.

Vanwege de gewenste beheerbaarheid werd er een aantal wijzigingen doorgevoerd tijdens de migratie. De Domain Administrator-rechten van de beheerders op locatie werden ingetrokken en wijzigingen binnen het domein moesten voortaan aangevraagd worden door middel van een Request for Change (RfC). Voor het uitrollen van de werkplekken en de servers werd gebruik gemaakt van Microsoft SCCM 2007. De uitrol werd uitgevoerd door een team van vier personen en een projectleider. In totaal zijn de ongeveer 600 actieve werkplekken in een periode van 3 maanden gemigreerd.