Cloud oplossingen

Cloud, waarschijnlijk een van de populairste thema’s op ICT-gebied van het afgelopen jaar. Er is veel over gezegd en geschreven, maar wat een cloud-oplossing voor uw situatie kan betekenen en de beste oplossing is, laat zich niet zo 1-2-3 vertellen.

Een passende cloud-oplossing is afhankelijk van vele variabelen die van invloed zijn op de uiteindelijke keuze. Zo zijn uw persoonlijke wensen natuurlijk van groot belang maar ook de technische omgeving waarin de cloud-oplossing moet gaan draaien. Wilt u bijvoorbeeld dat uw gegevens perse in Nederland worden opgeslagen om problemen met buitenlandse wetgeving te voorkomen, dan is dat ook een belangrijk aandachtspunt om rekening mee te houden.

Om optimaal te kunnen genieten van de voordelen die een cloud-oplossing biedt, is een gedegen analyse van uw wensen het uitgangspunt. Op basis hiervan kunnen we kiezen uit de vele varianten cloud-oplossingen die er zijn. Denk hierbij aan:

  • private cloud
  • hybrid cloud
  • public cloud

Seven-Winds heeft voor iedere gewenste cloud-oplossing een passend antwoord. We hebben hiervoor de beschikking over een eigen data-omgeving maar kunnen indien gewenst en/of noodzakelijk ook gebruik maken van de diensten van derden, zoals bijvoorbeeld Microsoft Azure. In dat geval treden we op als verlengstuk van uw organisatie en zorgen we er voor dat er niet alleen een technisch passende cloud-oplossing wordt gevonden, maar ook een oplossing die contractueel aansluit bij uw wensen. Onze ervaring met contracting en escape-clausules behoeden u voor grote problemen wanneer u besluit om uw cloud-dienst op een andere wijze vorm te geven. De gevolgen hiervan worden nogal eens te lichtzinnig opgevat en zorgen daarmee voor ongewenste (financiële) consequenties.

Als u optimaal gebruik wilt maken van de mogelijkheid die een cloud-oplossing voor uw onderneming kan betekenen, neem dan contact op met een van onze cloud-specialisten, tel. (088) 079 4637.