ICT beveiliging

De toepassing van ICT is in de afgelopen decennia gigantisch gegroeid. In werkelijk ieder apparaat voor zowel zakelijke als particuliere toepassing is ICT verwerkt. In het tijdperk van de Internet of things communiceren alle apparaten ook weer met elkaar. Met alle mogelijkheden van dien. En alle gevaren van dien!! Want waar iedereen de voordelen en het gemak van nieuwe ICT technieken ziet, zien maar weinig mensen dat de beveiliging hiervan vaak schromelijk tekort schiet.

Van overheidswege zijn inmiddels de eerste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat bedrijven zorgvuldig omgaan met de informatie die ze verzamelen. Dat houdt concreet in dat bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer er door onvoldoende beveiligingsmaatregelen gegevens van derden ‘op straat komen te liggen’. De boetes die hierop staan zijn niet kinderachtig en kunnen tot vele honderdduizenden euro’s oplopen.

Bij Seven-Winds zien we in de dagelijkse praktijk dat veel ondernemingen ICT-beveiliging niet serieus genoeg nemen. Of het daarbij gaat om (draadloze) netwerkbeveiliging, persoonsbeveiliging, databeveiliging, op vele fronten zijn ondernemingen kwetsbaar als het gaat om ICT-beveiliging. Om u te behoeden voor rampscenario’s zoals hiervoor beschreven, heeft Seven-Winds een uitgebreid pakket aan producten en diensten op het gebied van ICT-beveiliging.

De zwakste schakel bepaalt het niveau van de beveiliging

Alle technische mogelijkheden en oplossingen ten spijt, er wordt nog steeds in computersystemen ingebroken. Ook al wordt er state-of-the-art techniek toegepast. De zwakste schakel in een beveiligingsproces zijn vaker dan gedacht de mensen die met computersystemen werken. Door onverantwoord gebruik – of liever gezegd: misbruik – van wachtwoorden, wordt het voor criminelen makkelijker gemaakt dan gedacht om informatie en gegevens te stelen. Ook deze schakel in de beveiligingsketen vormt een belangrijke factor in de ICT-beveiligingsplannen van Seven-Winds.

Weten of uw organisatie de toets der kritiek kan doorstaan?

Maak een afspraak met de ICT-beveiligingsspecialisten van Seven-Winds. Op basis van een quick-scan kan al snel duidelijk worden of u gereed bent voor een veilige toekomst waar the Internet of Things alle elektronische devices met elkaar laat communiceren.